Spelregels

IMBC Business Club Ibiza 2017

 

Algemeen 
Een membership is mogelijk als u directeur of eigenaar bent van een bedrijf of organisatie die zaken met doet met Nederland, België of op en.of vanuit Ibiza.
Een membership geldt voor de duur van één kalenderjaar en wordt automatisch met eenzelfde periode verlengd.
Het membership kan worden beëindigd door vóór 1 december een e-mail bericht te sturen naar het IMBC Business Club Ibiza.
Er vindt geen restitutie van reeds betaalde membershipsgelden plaats bij opzegging gedurende het jaar.

Bedrijfsmembership IMBC Business Club Ibiza
Als member kunt u uw bedrijf tijdens alle netwerkbijeen-komsten van het jaar door twee persoon laten vertegenwoordigen. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen.

 

Kosten
De kosten voor een bedrijfsmembership bedragen € 495,00 per jaar exclusief BTW.

Bij instappen na de zomer ontvangt u een bedrijfsmembership voor de resterende duur van het lopende jaar en het daaropvolgende jaar.

 

Verlenging membership 

Lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd. 

 

Wij zijn geen stichting of vereniging.

Ja ik wil direct member worden van de IMBC Business club Ibiza:
Adresgegevens:

IM Business Club
Can Beia 16 
7800 Ibiza